/ Start /

Välkommen till Dalagården!

Dalagården - Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation som samarbetar med

samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

DKS äger Dalagården, en konferens- och lägergård, där många av arrangemangen äger rum.

 

Vi önskar att du alltid känner dig välkommen till Dalagården och att du ser gården som en rekreationsplats för dig och ditt sammanhang.

 

 

 

 

 

LÄGER
På grund av CoVid-19 kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra alla regionala läger denna vår.

Det kommmer eventuellt att bli lokala läger utifrån varje församling. Kontakta din lokala församling för mer information.

Dalagården Startbild

 

Hur Dalagården tänker kring Coronapandemin? Läs mer....