/ Start /

Välkommen till Dalagården!

Dalagården - Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation som samarbetar med samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

DKS äger Dalagården, en konferens- och lägergård, där många av arrangemangen äger rum.

 

Midsommar2015pt

Nyheter

Upplagd för ungefär 5 dagar sedan
Upplagd för ungefär 3 veckor sedan
 
Upplagd för ungefär 2 år sedan