/ Start /

Välkommen till Dalagården!

Dalagården - Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation som samarbetar med

samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

DKS äger Dalagården, en konferens- och lägergård, där många av arrangemangen äger rum.

 

Vi önskar att du alltid känner dig välkommen till Dalagården och att du ser gården som en rekreationsplats för dig och ditt sammanhang!

 

             

DG Rörlig

 

Gudsfrid

Lördagen den 24/4 kl 14,00 startar årsmötet på Dalagården.

Idagsläget vet vi inte om det ges möjlighet till fysiskt deltagande. Men om det finns möjlighet till detta så är ni mycket välkomna att deltaga på plats på Dalagården.

I år kommer det även att finnas möjlighet att närvara digitalt. mer information kring detta kommer under mars månad.

 

LÄGER
På grund av CoVid-19 kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra alla regionala läger denna vår.

Det kommmer eventuellt att bli lokala läger utifrån varje församling. Kontakta din lokala församling för mer information.

Dalagården Startbild

 

Hur Dalagården tänker kring Coronapandemin? Läs mer....

 

 


                                                                              
  

Nyheter

Upplagd för ungefär 1 månad sedan
 
Upplagd för ungefär 8 år sedan
Upplagd för ungefär 1 månad sedan